söndag 12 augusti 2012

Från "vad fan?!" till serie

Det brukar börja med tanken "Fan vad det här stör mig, det ska jag göra en serie om". Sedan börjar själva manusskrivandet, som är det värsta jag vet. För det tar så lång tid och jag läser mina egna ord så många gånger att betydelsen helt försvinner i mitt huvud. Tillslut bestämmer jag mig för att "nu får det vara nog" och så börjar jag rita. Det kan gå till på lite olika sätt, men så här gjorde jag när jag ritade min senaste serie "Förlorare". Det är min första serie om Grekland.

It usually starts with the thought "Damn, this annoys me so much, I'm gonna make a comic about it". Then I start writing a manuscript, and that's the worst thing I know. Because it takes such a long time and I read my own words so many times that I lose track of the meaning behind them. Finally I decide that "enough is enough", and I start drawing. The way I draw a comic can be very different from time to time, but this is how I worked when I made my latest comic "Losers". It's my first comic about Greece.


Eftersom serien har mycket text började jag med att dela in den i kortare stycken, för att se hur mycket, och vilken, text jag skulle ha i varje ruta. Sedan skissade jag upp rutorna lite fult på ett A4, och ändrade fram och tillbaka några gånger tills jag var säker på att det jag ville rita till varje textstycke också skulle få plats. 

Since this comic has a lot of text I started by dividing the text into smaller segments, to be able to see how much, and what, text I could fit into every frame. Then I made a messy scetch of the frames on an A4, and changed stuff around until I was sure enough that the things I wanted to draw with each piece of text also would fit.
Sedan tog jag fram de tjocka finpapperna (elfenbenskartong) och ritade ut rutramarna ordentligt med mina gröna penna. Linjal hit och linjal dit.


After that I took out the thick, fancy paper (ivory-something?) and then drew the frames properly with my green pen. Ruler, ruler, ruler..Efter det skrev jag in texten i varje ruta med gröna pennan, för att se hur mycket plats den skulle ta på riktigt. Jag textar med linjal nu för jag är proffsigare än förut. xD (Ja, människor brukade klaga.)
Sedan tuschade jag rutramarna och runt texfälten, ovanpå det gröna.

After that I wrote the text inside every frame with the green pen, to see how much space it would take for real. I do my lettering with a ruler now, because I'm much more professional than I used to be. xD (Yes, people used to complain.)
Then I inked the frames and around the text areas, on top of the green.
Dags att rita! Jag skissade upp hela sidan med grön penna, och det tog sjukt lång tid. Det här är den svåraste delen av hela serien tycker jag. Det kan vara kul att försöka göra fina bildkompositioner och rita saker man inte brukar rita, men oftast är det bara svårt.


Time to draw! I scetched the entire page with the green pen, and it took forever... This is the hardest part with the whole comic, I think. It can be fun to try and do some really nice compositions and to draw things that one usually avoids, but most of the time it's just difficult.
Jag älskar att tuscha! Åååhh! Det är så jävla roligt! Nu börjar serien äntligen se ut som en serie, och alla timmar man lagt ner hittills känns nästan värt det.
Först textade jag, försiktigt, sedan tuschade jag tills jag hade någon sorts lineart.
Efter att jag gjort likadant med alla sidor lade jag till med svärta där det behövdes, scannade in serien, och lade till gråskala i Photoshop.

I love inking! Ooohh! It's so fucking nice! Now the comic is finally starting to look like a comic, and all the hours that one has spent so far almost feel like it wasn't a huge waste of time.
First I did the lettering, carefully, then I inked until I had some kind of pretty lineart-thing going on.
After I had done the same thing on all the pages I added some black where it was needed, scanned the comic, and added grayscale in Photoshop.Jag kommer att lägga up serien på bloggen snart, på både svenska och engelska, så att ni kan se det färdiga resultatet. Mmmmm.


I will post the comic soon, in both swedish and english, so that you can see the finished result. Mmmmmm. Comic...


2 kommentarer: