söndag 9 september 2012

Hey, I'm okay.

- scroll down for english -

Jag tänkte dela med mig av en lista, eftersom jag älskar att skriva listor. De får livet att verka enkelt.
4 häftigaste sakerna som hänt de senaste 10 dagarna:

* Idag har jag äntligen bokat min första resa till Serbien (26/9 - 1/10). Jag säger första eftersom jag har bestämt mig för att åka dit 2 gånger den här hösten. Mmmm :) Nu i slutet av september tänker jag gå lite grann på seriefestivalen i Belgrad, och samla ihop information om intressanta platser/organisationer/människor att fördjupa mig i när jag kommer till Serbien nästa gång. Oktober kommer att vara en galet stressig månad, så jag har bestämt mig för att åka efter AltCom festivalen, typ i mitten av november, och stanna en längre tid för att samla material till nya serier. Under resa #2 kommer jag att röra mig utanför huvudstaden, till Novi Sad, kanske någon by, och kanske ta tåget till Bosnien i ett par dagar. Åh, spännande och läskigt allt det där.

* För någon vecka sedan flyttade vår nya inneboende Frida in. <3 Hon är hur trevlig som helst, och faktum är att utan de extra hyrespengarna skulle jag inte ha råd att resa utanför kommungränsen, så jag är tacksam.

* Fick äntligen tag på världens mest upptagna läkare. Efter ett plågsamt telefonsamtal bestämde han att jag ännu en gång ska tömmas på blod och granskas under mikroskåp (hurra..). Mina hormoner är lite uppfuckade och tydligen är det svårt att rätta till. Jag misstänker att jag blivit offer för ett topphemligt experiment, och att mitt blod används för att avla fram mördar-cyborgs. Troligtvis inte, säger ni. Svenska regeringen älskar att sälja vapen, säger jag.

* Såg att bloggen nått över 6.000 sidvisningar. Även om det skulle vara samma personer som klickar sig hit 2-3 gånger i veckan och jag inte har så många läsare som det verkar, det bryr jag mig inte om.

You guys wouldn't stand a chance against my kind of cyborg.
I thought I would share a list with you today, because I love writing lists. They make life seem simple and straight-forward. 4 coolest things that happened in the past 10 days:

* Today I finally booked my first trip to Serbia (26/9 - 1/10). And I say first because I have decided to go there 2 times during this fall. Mmmm :) Now in the end of September I will make a quick stop at the comic festival in Belgrade, and gather information about interesting places/organisations/people to investigate closer when I come back to Serbia next time. October will be so stressful that it's ridiculous, so I decided to go after the AltCom festival in Malmö, sort of in the middle of November, and stay longer that time to gather material for new comics. During trip #2 I will move outside of the capital aswell, to Novi Sad, maybe some village, and maybe even take a train to Bosnia for a few days. Oh, exciting and scary, this stuff.

* Our new flatmate Frida moved in about a week ago. <3 She's a really sweet person, and fact is that I couldn't afford to travel outside of Malmö if it wasn't for the extra rent-money, so I'm grateful.

* Finally got a hold of the worlds busiest doctor. After a uncomfortable phonecall it was decided that my blood will be drained yet again and studied under a microscope, or whatever it is they do with it. My hormones are a bit fucked up, and apparently it's hard to fix that. I suspect that I have become the victim of a top-secret experiment, and that my blood is being used to breed killer cyborgs. Probably not, you say. The swedish government loves to sell weapons, I say.

* I noticed that the blog has reached more than 6.000 pageviews. Even if it turs out that it's the same people that click their way over here 2-3 times a week and I actually don't have that many readers, I'm still glad.

 They do, and they deserve hugs. <3

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar